Ofisų pastatas „Aurora“

Produktas – Contraflam Lite 30 / 14 Ar / Low E 6, ESG,  EW30 kasės priešgaisrinio stiklo paketas

Vidinės priešgaisrinės konstrukcijos – durys, vitrinos

Kiekis –  68 vnt; 300,6 m²

Göteborg, Švedija, 2013

Partneris – „Staticus“ UAB

Projekto vadovas – Edvard Jadelo

Architektas –  Liljewall arkitekter

Stiklinė dūmų užtvara
Priešgaisrinis stiklas
Meniu